vrijdag 26 april 2013

Limburgse kenniscentra gaan samenwerken; science (non) fiction

Kenniscentra (bedrijven, overheid en universiteit & hogeschool) gaan samenwerken en zo elkaars kennis en mogelijkheden te benutten. Mijn redenering: kennis groeit in Limburg, kennis krijgt de overhand, kennis domineert... En toen moest ik ineens aan retro-science fiction denken.
Science non-fiction?

woensdag 3 april 2013

De honkvaste Limburger

Limburgers blijken het meest honkvast te zijn en verhuizen 't minst van alle Nederlanders naar andere provincies. Redenen: het Limburg voelt als 'thuis' en biedt geborgenheid.