zondag 22 mei 2016

Decentralisatie leidt tot problemen

Het overhevelen van zorgtaken en arbeidsreïntegratie naar gemeenten zorgt voor problemen, met name bij zorgmijders en langdurig werklozen.
(MGL)